Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

logo mrs corelwwwMoravský rybářský svaz, z.s. najdi na mape
Soběšická 1325/83, 614 00 Brno
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 256     
 
Sekretariát Svazu:
 
telefon:                    548526336, 545223838
e-mail:                     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka:     4jn5apz
web:                         www.mrsbrno.cz
IČ:                            00434159
DIČ:                         CZ00434159 - není plátce DPH
bankovní spojení:   324368530/0300, ČSOB
úřední dny, hodiny: pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hodin, mimo tyto hodiny je možné sjednat individuální termín s jednotlivými pracovníky sekretariátu. 
 
Pracovníci sekretariátu Svazu:
Ing. Václav Habán,            tajemník, tel.:  602 724810, e.mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Hana Fojtíčková,        ekonom,  tel.:  603 756150, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Marcela Henslerová,   technik,  tel.:  775 674469, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Roman Krejčí, Ph.D.,
   technik,  tel.:  737 410250, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Matěj Plevač, Dis.,             technik,  tel.:  601 090800, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Právní zastoupení:
Mgr. Petr Kubica, tel.: 604 239211, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Prodej povolenek:
Sekretariát Svazu, jako servisní orgán (adminitrativní pracoviště) pobočných spolků a orgánů Svazu, nevede členskou základnu. Povolenky je oprávněn prodat pouze členům ČRS a nečlenům !
Prodej povolenek je možný po předchozí domluvě s Ing. Marcelou Henslerovou tel.:  775 674469, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. 
Platba za služby je možná pouze hotovostně !!!
Členům MRS sekretariát povolenky neprodává (členovi MRS může být prodána povolenka pouze jeho mateřským pobočným spolkem dle ust. § 7, odst. 1, písm. g), Stanov MRS !!!)
 
Řešení přestupků:
Matěj Plevač, Dis., sekretář Svazové kárné komise, tel.: 601 090800, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
 
Ostraha rybářských revírů:

Statutární orgán:

předseda:           Mgr. Jiří Ryšánek,         tel.: 602 429148e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
místopředseda:  Ing. Miroslav Láníček,  tel.: 731 606252, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
hospodář:           
Ing. Jan Grmela, Ph.D., tel.: 723 215465, e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
"Statutární orgán Svazu je kolektivní tříčlenný orgán sestávající z předsedy Svazu, místopředsedy Svazu a hospodáře Svazu. Předsedou statutárního orgánu Svazu je předseda Svazu. Za Svaz jedná předseda Svazu, místopředseda Svazu a hospodář Svazu. Každý z nich jedná a podepisuje samostatně. Na základě plné moci udělené předsedou Svazu může za Svaz jednat a podepisovat kterýkoliv další člen Svazové rady nebo zaměstnanec Svazu. Pouze v případech, kdy obecně závazné právní předpisy, tyto Stanovy, Jednací řád či jiné vnitřní předpisy Svazu stanoví pro právní jednání písemnou formu, jednají a podepisují za Svaz dva členové statutárního orgánu společně." - viz: § 27, odst. 1 Stanov MRS.

 

Orgány svazu: