Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

Obhospodařované rybářské revíry:

mimopstruhové v počtu 240 o celkové rozloze 6 838,8 ha

největší rybářské revíry:     

1.  Dyje 5         (přehrada Nové Mlýny)   1 600 ha
2.  Dyje 15       (přehrada Vranov)             537 ha
3.  Dyje 7         (přehrada Mušov)              530 ha
4.  Jihlava 7-8  (přehrada Dalešice)           397 ha
5.  Svratka 5    (přehrada Brno)                 220 ha

pstruhové v počtu 79 o celkové rozloze 483,8 ha a v délce 978,3 km

Hospodaření na rybářských revírech:

  • povinností uživatele rybářského revíru je každoročně vysazovat do rybářského revíru násady ryb v druzích a věkových kategoriích stanovených orgánem státní správy
  • stanovená zarybňovací povinnost respektuje charakter rybářského revíru, vhodně doplňuje a podporuje přirozenou skladbu rybího společenstva
  • za hospodaření v rybářském revíru zodpovídá rybářský hospodář a jeho zástupce, kteří jsou do funkce ustanoveni na návrh uživatele rybářského revíru a po doložení splnění všech kvalifikačních předpokladů stanovených zákonem, příslušným orgánem státní správy
  • rybářské revíry jsou dle výskytu hlavních druhů ryb děleny na mimopstrhové (s dominancí výskytu kaprovitých druhů ryb) a pstruhové (s dominantním výskytem lososovitých druhů ryb a lipana)
  • předmětem zarybňovací povinnosti je vysazování celkem 20 rybích druhů, včetně druhů ryb zákonem chráněných    
  • násady pochází z vlastní produkce pobočných spolků, nebo nákupem od profesních producentů
  • hodnota násad představuje ročně více jak 50 mil Kč
  • náklady na zarybnění rybářských revírů pochází především z tržeb za prodané povolenky a v omezené míře z dotačních titulů orgánů státní právy, popřípadě ze sponzorských darů.