Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

1) Jako člen Moravského rybářského svazu, z.s.:

Žadatel o členství musí absolvovat následující kroky a úkony:

 1. navštívit kterýkoliv pobočný spolek Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) a požádat o přijetí za člena vyplněním přihlášky
 2. na základě rozhodnutí výboru o přijetí za člena uhradit zápisné a členský příspěvek na příslušný kalendářní rok
 3. požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za cenu pro členy Držitelům rybářského lístku na 30 dní bude vydána povolenka s platností poze na dobu platnosti rybářského lístku.

K získání povolenky je nutno předložit:

 1. platný rybářský lístek
 2. splnění podmínek dle § 7, odst. 5, Stanov MRS, z.s.
 • Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele a to s platrností na dobu 30 dní, 1 rok, 3 roky, 10 let a nebo na dobu neurčitou na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ (vyjma rybářského líistku na 30 dní), nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku (vyjma rybářského líistku na 30 dní), nebo jiným dokladem osvědčujícím, že již byl dříve držitelem rybářského lístku - vyjma rybářského lístku na 30 dní, nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem. Zahraničním žadatelům vydá rybářský lístek kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 • „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

 

2) Jako nečlen:

 1. navštívit kteréhokoliv prodejce povolenek MRS (sekretariát svazupobočné spolky, Pálava, spol. s .r.o., Zdeňka Janíčková, Brněnská přehrada - restaurace U KOTVY adresa: Pod Chocholou 909, Brno - Bystrc, tel.: 608 983884)
 2. požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za cenu pro nečlenyDržitelům rybářského lístku na 30 dní bude vydána povolenka s platností poze na dobu platnosti rybářského lístku.
 3. předložit platný rybářský lístek
 • Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele a to s platrností na dobu 30 dní, 1 rok, 3 roky, 10 let a nebo na dobu neurčitou na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ (vyjma rybářského líistku na 30 dní), nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku (vyjma rybářského líistku na 30 dní), nebo jiným dokladem osvědčujícím, že již byl dříve držitelem rybářského lístku - vyjma rybářského lístku na 30 dní, nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem. Zahraničním žadatelům vydá rybářský lístek kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 • „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS, nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.