Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

Rybářské revíry mimopstruhové:

jsou dolní a střední úseky řek v nižších a středních nadmořských výškách. Hlavní rybou je kapr obecný, dále se vyskytují cejn, lín, dravé ryby, bílé ryby aj. Mimopstruhové revíry zahrnují cejnová a parmová pásma, a zčásti zasahují až do lipanového rybího pásma. Mimopstruhové revíry se vyznačují pomalu až středně rychle tekoucí vodou, jsou hlubší a prostorné, dno je tvrdé nebo pokryté vrstvou sedimentů. Kvalita vody bývá průměrná až nízká voda je značně eutrofní zejména v dolních úsecích řek a pod velkými městskými aglomeracemi. Mezi mimopstruhové revíry patří také většina údolních nádrží, rybníky, odstavená říční ramena, zatopené lomy, důlní propadliny atd., tedy vody stojaté, vody v nižších polohách, kde jako hlavní druhy převažují kapr, kaprovité nebo dravé ryby. Mimopstruhové revíry se označují zkratkou "MP".

Rybářské revíry pstruhové:

bývají vyhlášeny na horních úsecích řek a potoků a zasahují až do pramenných oblastí. Hlavní rybou je pstruh obecný, dále se vyskytují pstruh duhový, lipan podhorní, siven americký a doprovodné potravní druhy ryb (střevle, mřenka aj.). Nežádoucí je výskyt dravých ryb, které jsou zde považovány za ryby škodlivé. Z hlediska kvality vody mají pstruhové revíry obvykle vodu čistou, chladnější a kyslíkatou, spíše oligotrofního charakte­ru. Pstruhové revíry se nacházejí ve středních a vyšších nadmořských výškách. Mají prudce tekoucí vodu, tvrdé dno s překážkami a úkryty, jsou méně prostorné, užší. Pstruhové revíry zahrnují pstruhové rybí pásmo a větší část pásma lipanového. V dolních úsecích lipanového pásma bývá hranice mezi pstruhovými a mimopstruhovými revíry. Do pstruhových revírů také patří řada údolních nádrží, rybníků a lomů, které se nacházejí ve vyšších polohách, mají kvalitní vodu a jejichž hlavními rybami jsou zde lososovité ryby. Pstruhové revíry se označují zkratkou "P".